Web Content Viewer - So VHTTDL
Skip portletPortlet Menu
Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giới thiệu chung

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

     

 

NGÔ MINH CHÍNH

Giám đốc

Điện thoại: 0623 821672 - Mobile: 0913 883 130

E-mail: chinhnm@svhttdl.binhthuan.gov.vnNGUYỄN NGỌC HẠNH

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0623 823489 - Mobile: 0913 186 380

E-mail: hanhnn@svhttdl.binhthuan.gov.vn

 

 

VÕ HOÀNG TUYẾT LINH

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0623 813 961 - Mobile: 0913 172 722

E-mail :linhvht@svhttdl.binhthuan.gov.vn


 

 

NGUYỄN LAN NGỌC

Phó Giám đốc

Điện thoại:        - Mobile: 0908 904 999

E-mail :ngocnl@svhttdl.binhthuan.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban Giám đốc - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech