Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giới thiệu

Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I.                    Trung tâm Văn hóa tỉnh: 062.3830203

Nguyễn Tú Long

Giám đốc

3828114

0917486555

longnt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

II.                  Thư viện tỉnh: 062.3828262

Trần Văn Bé

Giám đốc

3821170

0903613774

betv@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc

3833110

0988860771


III.               Bảo tàng tỉnh: 062.3834036

Nguyễn Văn Quỳ

Giám đốc

3834035

0908185508

quynv@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Đặng Văn Thông

Phó Giám đốc

3834033

0909669256

thongdv@svhttdl.binhthuan.gov.vn

IV.                Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Bình Thuận: 062.3818728

Nguyễn Xuân Lý

Giám đốc

3820574

0908185508

Quynx@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Ngọc Thu

Phó Giám đốc

3820629

0983251291

thuttn@svhttdl.binhthuan.gov.vn

V.                  Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh: 062.3812045

Nguyễn Văn Mẫn

Giám đốc

3812492

0918022755

tuyenvd@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Hiệp

Phó Giám đốc

3812045

0903744002

sinhnth@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Mai Trung Kiên

Phó Giám đốc

 

0913690965

kienmt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

VI.                Trung tâm Phát hành phim & Chiếu bóng: 062.3816114

Trương Quang Phúc

Phó Giám đốc

3816559

01284976531

phuctq@svhttdl.binhthuan.gov.vn

VII.             Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh: 062.3822088

Nguyễn Hữu Thông

Giám đốc

3834464

0908216323

thongnh@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thanh Linh

Võ Quang Khanh

Phó Giám đốc

3831755

0913671422

0903342404

linhnt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

VIII.           Trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục thể thao: 062.3812906

Lê Bá Hùng

Hiệu trưởng

3831754

0919103420

hunglb@svhttdl.binhthuan.gov.vn

Đặng Hoàng Minh

Nguyễn Sơn

Hiệu phó

3834361

0908244439

0919003032


sonn@svhttdl.binhthuan.gov.vn

IX.               Ban Quản lý tháp Pô Sah Inư: 062.3812906

Trần Đức Dũng

Phó Trưởng ban

3710217


dungtd@svhttdl.binhthuan.gov.vn

X.                  Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch: 062.3832987

Võ Xuân Nghĩa

Giám đốc

3710153

0908492555

nghiavx@svhttdl.binhthuan.gov.vn


XI.               Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm

Lư Thái Tuyên

Phó Giám đốc

3641456

0919962727

tuyenlt@svhttdl.binhthuan.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech