Lĩnh vực văn hóa

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

(17/10/2017 16:25:24)

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Thủ tục công nhận Gia đình văn hóa

(03/03/2017 07:40:29)

Thủ tục công nhận Gia đình văn hóa

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

(03/03/2017 07:38:58)

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

(03/03/2017 07:30:50)

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

(03/03/2017 07:25:56)

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

(03/03/2017 07:24:40)

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Công nhận Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa

(03/03/2017 07:23:33)

Công nhận Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “DN đạt chuẩn văn hóa"

(03/03/2017 07:21:42)

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim

(02/03/2017 14:20:18)

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - So VHTTDL
Skip portletPortlet Menu
Nội dung mặc định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cải cách hành chính - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech