Cải cách hành chính

Tuyên truyền khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

(24/07/2019 13:46:22)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, nhằm đa dạng hóa các kênh cung cấp dịch vụ công để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên qua quá trình theo dõi và tổng hợp cho thấy các tổ chức, cá nhân ít sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mà chủ yếu là nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL

(17/06/2019 14:38:13)

Ngày 10/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(17/06/2019 14:32:32)

Ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quyết định số 1330/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL

(17/06/2019 14:30:03)

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - So VHTTDL
Skip portletPortlet Menu
Nội dung mặc định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cải cách hành chính - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech