Cải cách hành chính

Tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019”

(21/01/2019 14:05:31)

Nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, đồng thời tìm kiếm những giải pháp hay về cải cách hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019”

NĂM 2018: CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH CÓ NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

(19/12/2018 07:25:39)

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2018 các cơ quan, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Đến nay, toàn tỉnh đã rút ngắn được hơn 894/1.812 thủ tục hành chính, tỷ lệ số thủ tục rút ngắn đạt 49,3%, thời gian rút ngắn bình quân 20%; riêng trong năm 2018 các Sở, ngành đã rút ngắn thời gian giải quyết của 242 thủ tục hành chính; đồng thời, đã kiến nghị Trung ương đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính.

Bình Thuận triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà

(26/09/2018 14:49:48)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất phê duyệt và thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ một số thủ tục hành chính theo địa chỉ đối với 22 thủ tục hành chính có tần xuất mà tổ chức, công dân giao dịch nhiều trên các lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường; Lý lịch tư pháp, hộ tịch; Giáo dục - Đào tạo; Đăng ký kinh doanh; giấy phép xây dựng; Lao động thương binh & xã hội tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc tại các điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện từ ngày 04/9/2018, trong đó:

<<  <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Content Viewer - So VHTTDL
Skip portletPortlet Menu
Nội dung mặc định
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cải cách hành chính - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech