Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 16 dòng<< đầu< trước12sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2070/HD-SVHTTDL 31/08/2017 HƯỚNG DẪN Việc bình xét, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2 2069/HD-SVHTTDL 30/08/2017 HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017)
3 926/QĐ-UBND 12/04/2017 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4 7/SVHTTDL/2016 31/12/2016 BẢN CAM KÊT THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017
5 1/TTHC/2016 03/10/2016 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH
6 2/TTHCVH/2016 03/10/2016 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA
7 3/TTHC/2016 03/10/2016 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THỂ THAO
8 5/TTHC/2016 03/10/2016 DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH
9 6/TTHC/2016 03/10/2016 DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
10 7/TTHC/2016 03/10/2016 DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN
hiển thị từ 1 - 10 trong 16 dòng<< đầu< trước12sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech