Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giới thiệu

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

     

 

NGÔ MINH CHÍNH

Giám đốc

Điện thoại: 0252.3821672 - Mobile: 0913 883 130

E-mail: chinhnm@svhttdl.binhthuan.gov.vnVÕ THÀNH HUY

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3500080 - Mobile: 090 396 4304

E-mail: huyvt@svhttdl.binhthuan.gov.vn

 

 

NGUYỄN LAN NGỌC

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3830002       - Mobile: 0908 904 999

E-mail :ngocnl@svhttdl.binhthuan.gov.vn


 

 

                                                                      HUỲNH NGỌC TÂM

                                                                           Phó Giám đốc

                                        Điện thoại: 0252.3813961     -      Mobile: 0902 171 734

                                               E-mail: tamhn@svhttdl.binhthuan.gov.vn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1805903
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech