Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giới thiệu

Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

     

 

NGÔ MINH CHÍNH

Giám đốc

Điện thoại: 0252.821672 - Mobile: 0913 883 130

E-mail: chinhnm@svhttdl.binhthuan.gov.vnNGUYỄN NGỌC HẠNH

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.823489 - Mobile: 0913 186 380

E-mail: hanhnn@svhttdl.binhthuan.gov.vn

 

 

NGUYỄN LAN NGỌC

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3830002       - Mobile: 0908 904 999

E-mail :ngocnl@svhttdl.binhthuan.gov.vn


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1528398
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech