Chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Thông báo

Chủ động ứng phó với cơn bão số 14

Thực hiện Công văn khẩn số 4671/UBND-KT ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển đông (nay đã chính thức trở thành cơn bão số 14).


Tải Nội dung Công văn

Công văn 2731 /SVHTTDL-VP
Công văn 2730 /SVHTTDL-QLDL


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech