Thông báo tham gia cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”

Thông báo

Thông báo tham gia cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh thiếu niên”

Tải nội dung thông báo

1683 /SVHTTDL-QLVH


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech