Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển (vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018

Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển (vòng 2), kỳ tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018

Tải nội dung Thông báo

1664/TB-HĐTD
Danh sách


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech