Thông báo về việc tổ chức Giải Taekwondo trẻ Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức Giải Taekwondo trẻ Cụm miền Đông Nam Bộ năm 2018

Tải nội dung thông báo

1472/TB-SVHTTDL


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech