Chủ động ứng phó với cơn bão Bolaven (cơn bão số 1 năm 2018).

Thông báo

Chủ động ứng phó với cơn bão Bolaven (cơn bão số 1 năm 2018).

Để chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của cơn bão Bolaven (cơn bão số 1 năm 2018). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tải Nội dung Công văn số 06/SVHTTDL-VP

06 /SVHTTDL-VP


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech