Thông báo Kết quả điểm các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bình Thuận năm 2018

Thông báo

Thông báo Kết quả điểm các môn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Bình Thuận năm 2018


File đính kèm


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech