Tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019”

Thông báo

Tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019”

Nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính, đồng thời tìm kiếm những giải pháp hay về cải cách hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2019”


Tải nội dung Kế hoạch tại đây

Kế hoạch số 166/KH-SVHTTDL


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech