Thông báo miễn phí cho học sinh đến tham quan, học tập và nghiên cứu tại Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Pô Sah Inư

Thông báo

Thông báo miễn phí cho học sinh đến tham quan, học tập và nghiên cứu tại Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Pô Sah Inư

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin trong trường học giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Để học sinh có điều kiện tiếp cận với di sản văn hóa của địa phương, trau dồi kiến thức về lịch sử, văn hóa, bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ những di sản văn hóa quý báu của dân tộc; đồng thời, giúp học sinh có những buổi học ngoại khóa đầy bổ ích, Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư thực hiện việc miễn phí tham quan cho tất cả học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến tham quan, học tập và nghiên cứu tại di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết).

Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư Thông báo để Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận biết và có kế hoạch tổ chức các buổi học ngoại khóa cho học sinh đến tham quan tại di tích tích tháp Pô Sah Inư./.

Tin và ảnh: Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech