Góp ý chế độ đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên

Thông báo

Góp ý chế độ đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viênDu thao bao cao danh gia tac dong cua chinh sach
Du thao Đề cương Nghị quyết


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech