Thông báo tuyển dụng và hợp đồng làm công việc chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước

Thông báo

Thông báo tuyển dụng và hợp đồng làm công việc chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước

tuyển dụng và hợp đồng làm công việc chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước

File đính kèm


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech