Thông báo Về việc dời thời gian tổ chức giải Vô địch bóng đá bãi biển Cụm thi đua miền Đông Nam bộ - Bình Thuận năm 2019

Thông báo

Thông báo Về việc dời thời gian tổ chức giải Vô địch bóng đá bãi biển Cụm thi đua miền Đông Nam bộ - Bình Thuận năm 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech