Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đai đen nhất, nhị, tam đẳng quốc gia Karate năm 2018

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đai đen nhất, nhị, tam đẳng quốc gia Karate năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các đơn vị, địa phương đăng ký võ sinh thi lên đai môn Karate năm 2018 (kèm theo Thông báo 335)

335/TB-SVHTTDL


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech