Thông báo về việc tổ chức các giải, lớp Thể dục Dưỡng sinh năm 2018

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức các giải, lớp Thể dục Dưỡng sinh năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các đơn vị, địa phương, Câu
lạc bộ đăng ký tham dự các giải, lớp Thể dục dưỡng sinh năm 2018 (kèm theo Công
văn số 25)
.

25/LĐTDVN-VP


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech