Thông báo danh sách các cá nhân được xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú tỉnh Bình Thuận lần thứ 9 năm 2018

Thông báo

Thông báo danh sách các cá nhân được xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú tỉnh Bình Thuận lần thứ 9 năm 2018

Ngày 08/3/2018, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú tỉnh Bình Thuận lần thứ 9 năm 2018 đã họp xét, đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú tỉnh Bình Thuận
lần thứ 9 năm 2018 cho 02 cá nhân đủ tiêu chuẩn, thành tích theo quy định, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho ngành, nghề nghệ thuật; có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ

446 /SVHTTDL-QLVH


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech