Thông báo số 1 Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - Ngôi Sao biển Bình Thuận, lần thứ II - 2019”

Thông báo

Thông báo số 1 Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - Ngôi Sao biển Bình Thuận, lần thứ II - 2019”Nội dung Thông báo Số 330/TB-BTC


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech