Thông báo danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phù hiệu, đạt yêu cầu chở khách tham quan du lịch tại khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Hòn Rơm,…

Thông báo

Thông báo danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phù hiệu, đạt yêu cầu chở khách tham quan du lịch tại khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Hòn Rơm,…


File đính kèm


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech