40 THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT 1 CUỘC THI TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH – NGÔI SAO BIỂN BÌNH THUẬN LẦN II NĂM 2019

Thông báo

40 THÍ SINH LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT 1 CUỘC THI TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH – NGÔI SAO BIỂN BÌNH THUẬN LẦN II NĂM 2019

Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech