Thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Sắc màu Bình Thuận” lần thứ VII – năm 2019

Thông báo

Thông báo Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Sắc màu Bình Thuận” lần thứ VII – năm 2019

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Thuận phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” lần thứ VII – năm 2019; Cuộc thi được bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA).

Tải nội dung cuộc thi

Thông báo Số 03/TB-HVN


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech