Thông báo tổ chức Hội thi sáng tác tranh “Bảo tồn di sản văn hóa địa phương” lần thứ III năm 2019

Thông báo

Thông báo tổ chức Hội thi sáng tác tranh “Bảo tồn di sản văn hóa địa phương” lần thứ III năm 2019

Phát huy những kết quả đạt được trong việc kết nối học sinh với di sản văn hóa địa phương thông qua Hội thi sáng tác tranh của những lần tổ chức trước; năm 2019, Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư tiếp tục tổ chức Hội thi sáng tác tranh “Bảo tồn di sản văn hóa địa phương” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, sự hiểu biết về lịch sử, văn hóa, ý thức bảo tồn, trân trọng và phát huy những giá trị di sản văn hóa dân tộc do ông cha sáng tạo nên. Đồng thời, phát triển năng khiếu hội họa, kích thích tư duy sáng tạo, định hướng thẩm mỹ cho các em học sinh về di sản văn hóa quý báu của dân tộc.

Chủ đề sáng tác bao gồm: Tranh vẽ về các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, lịch sử cách mạng và danh lam thắng cảnh; các lễ nghi, tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội, phong tục tập quán, nhà ở truyền thống… của các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hội thi dành cho đối tượng là học sinh bậc Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thời gian: Học sinh gửi tranh về tham gia Hội thi sau khi Kế hoạch được ban hành đến hết ngày 31/07/2019.

Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư thông báo đến toàn thể quý phụ huynh, giáo viên biết và tạo mọi điều kiện cho học sinh tham gia, góp phần cho thành công chung của Hội thi./.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi sáng tác tranh “Bảo tồn di sản văn hóa địa phương” năm 2019


Các thông báo khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech