Quyết định phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

Quy hoạch - Đầu tư

Quyết định phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

26/02/2019 08:49:47

Phát triển Khu du lịch Phú Quý đến năm 2030 phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Quý và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Phát triển Khu du lịch Phú Quý thành Khu du lịch cấp tỉnh, trên cơ sở khai thác có hiệu quả các thế mạnh đặc trưng về tài nguyên sinh thái biển, yếu tố văn hóa và yếu tố con người Phú Quý để xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của huyện đảo.

- Phát triển Khu du lịch Phú Quý trở thành điểm đến hấp dẫn nhằm thực hiện chủ trương đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nhất là du lịch biển đảo, góp phần đưa ngành du lịch tỉnh Bình Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Phát triển Khu du lịch Phú Quý bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh biển, đảo gắn với bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ môi trường, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Chú ý khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước ngọt trên đảo


Quyết định số 2908 /QĐ-UBND ngày 26/10/2018; ;Bản đồ Quy hoạch vùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 086 - Trần Hưng Đạo - Tp. Phan Thiết, tỉnh Bỉnh Thuận - Điện thoại: (84-062) 3821570 - Fax: (84-062) 3830685

Email: svhttdl@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech