Kể từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 1.800.000 đồng/tháng
Lượt xem: 540
           Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

    Theo đó, kể từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 triệu đồng/tháng, tăng khoản 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành: 1.490.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP) và được áp dụng cho 09 nhóm đối tượng, cụ thể:

    (1) Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

    (2) Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

    (3) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

    (4) Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

    (5) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định sỐ 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ).

    (6) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

    (7) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

    (8) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

    (9) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

    Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng /tháng kể từ ngày 01/07/2023 ( ảnh minh họa: sưu tầm)

    Nghị định nêu rõ mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với 09 nhóm đối tượng được áp dụng tăng lương cơ sở nói trên; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

    Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính Phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023, thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

     Kèm Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính Phủ: 24-cp.signed.pdf

Lê Minh (phòng KHTC)

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 716
  • Trong tuần: 8 142
  • Tháng hiện tại: 52 600
  • Tổng lượt truy cập: 1711284
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang