Lượt xem: 326

Nâng cao tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng

     Nhằm triển khai thực hiện Công văn số 3511/UBND-NCKSTTHC ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 2689/SVHTTDL-VP  ngày 26/10/2022 về việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

    Theo đó, văn bản yêu cầu Trưởng các Phòng Chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị  mình và trong thời gian tới triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

    1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng theo Kế hoạch số 3601/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Đề án) và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác PCTN. 

     Khai thác, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tuyên truyền của Đề án như tờ gấp, tờ rơi, triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức (CCVC), người lao động và nhân dân để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCTN, ý thức tuân thủ và phát huy vai trò giám sát việc thực hiện trong công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân.

   Kịp thời khen thưởng, khuyến khích và biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp mới đem lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

    2. Tăng cường thông tin, truyền thông chính sách pháp luật về PCTN, trong đó có truyền thông dự thảo chính sách, pháp luật về PCTN từ sớm, từ xa theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -2027”. Qua đó nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, chính sách cũng như thực hiện yêu cầu về phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật.

    3. Hàng năm, theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tăng cường đưa các nội dung tuyên truyền có liên quan công tác PCTN vào các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật.

                                                                                       Lê Trinh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 2082
  • Trong tuần: 16 542
  • Trong tháng: 60 434
  • Tất cả: 1215795
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang