Lượt xem: 113

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2700/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2022 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Gia đình; Phục vụ công tác quản lý nhà nước về trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới trong gia đình; Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình, từ đó giảm thiểu, hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là trong gia đình; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các thành viên gia đình về công tác bình đẳng giới và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Nội dung cụ thể của Kế hoạch, gồm:

- Tổ chức tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống xâm hại trẻ em trong môi trường gia đình; Các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có đối tượng là trẻ em trong gia đình trên cả nước; Các kiến thức, kỹ năng cơ bản để phòng, chống xâm hại trẻ em cho các thành viên trong gia đình; việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, thể chất của trẻ không may bị xâm hại để hạn chế thấp nhất những hệ quả của việc bị xâm hại với trẻ em; Những kinh nghiệm hay; nêu gương những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.

- Tổ chức tuyên truyền về vai trò người cao tuổi trong gia đình: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi trong gia đình; Việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; Việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình; hỗ trợ người cao tuổi được phát huy vai trò của mình; Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện công tác người cao tuổi trong gia đình.

- Tổ chức tuyên truyền về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới trong gia đình; Việc thực hiện công tác bình đẳng giới trong gia đình trên cả nước; Những kinh nghiệm hay; những gương điển hình về thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

File Quyết định: QD%202700.pdf

                                                                                                                            N. Hoàng                                                                                                                                                                                

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 12 653
  • Trong tháng: 57 949
  • Tất cả: 1102817
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang