Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023
Lượt xem: 2107
 Ngày 09/11/2022, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 73/TTr-THTCD về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023.

Theo đó, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao; Thanh tra Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thanh tra các Sở) bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1831/TTCPKHTC trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2023. Tăng cường thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền trong công tác quản lí nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lí nhà nước của ngành, tập trung thanh tra các lĩnh vực, hoạt động hay xảy ra vi phạm, như bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt động quảng cáo; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức thi người đẹp, người mẫu; kinh doanh hoạt động thể thao, kinh doanh dịch vụ lữ hành; kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; hoạt động hướng dẫn du lịch... Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Khi xây dựng kế hoạch thanh tra, đề nghị Thanh tra các Sở rà soát, đối chiếu với Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan để tránh chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng thanh tra.

 N.Hoàng

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 567
  • Trong tuần: 8 689
  • Tháng hiện tại: 53 649
  • Tổng lượt truy cập: 1707052
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang