Lượt xem: 336

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Ngày 25 tháng 10 năm 2022 , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.

    Theo đó, Thông tư quy định quy định quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. Mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao bao gồm: Huấn luyện viên cao cấp (hạng I): Mã số: V.10.01.01; Huấn luyện viên chính (hạng II): Mã số: V.10.01.02; Huấn luyện viên (hạng III): Mã số: V.10.01.03; Hướng dẫn viên (hạng IV): Mã số: V.10.01.04.

    Về đối tượng áp dụng: áp dụng đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

    Về điều khoản chuyển tiếp:

    - Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thể dục thể thao theo quy định của pháp luật từ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xác định là đáp ứng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao quy định tại Thông tư này tương ứng với chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

    - Viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các hạng viên chức chuyên ngành thể dục thể thao trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao để xét chuyển chức danh nghề nghiệp, tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao quy định tại Thông tư này.

    Về hiệu lực thi hành: Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2022. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

     - Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao;

    - Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.

    File đính kèm: 07-bvhttdl.pdf

Lê Minh (Phòng KHTC)

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 2441
  • Trong tuần: 20 645
  • Trong tháng: 78 210
  • Tất cả: 1328178
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang