Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg về "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 605

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2400/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2022 Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Quan điểm của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số là nội dung tiên quyết để thực hiện chuyển đổi số vì nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số tại Bộ. Phổ cập kỹ năng số là chìa khóa để các công chức, viên chức và người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số và cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, góp phần xây dựng một xã hội số bao trùm và toàn diện. Phát triển nguồn nhân lực là then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra 03 nhiệm vụ, gồm: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

Các giải pháp được đề ra để thực hiện, gồm:

- Nhóm các giải pháp về cơ chế, chính sách: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực tiếp triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Áp dụng hình thức khen thưởng đột xuất và kịp thời cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ có ý tưởng, sáng kiến, cách làm đột phá, sáng tạo trong chuyển đổi số, giúp mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và lợi ích cho cộng đồng.

- Nhóm các giải pháp hỗ trợ triển khai: Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chuyển đổi số tại Bộ; Tăng cường đầu tư trang thiết bị, công nghệ hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan đơn vị được ổn định và bảo đảm an toàn, an ninh mạng…).

- Nhóm các giải pháp về cơ chế tài chính: Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai Kế hoạch, huy động các nguồn lực tài chính từ xã hội và các nguồn kinh phí khác cho hoạt động nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai các chương trình, dự án đào tạo thực hành ngắn hạn về chuyển đổi số, công nghệ số, kỹ năng số cho cán bộ chuyên trách; Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học ưu tiên bố trí ngân sách từ các nguồn thu hợp pháp theo quy định để triển khai đào tạo, nghiên cứu phát triển về chuyển đổi số, công nghệ số.

Quyết định: qd2400.pdf

Kế hoạch: kh2400.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                  N.Hoàng

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 677
  • Trong tuần: 18 864
  • Tháng hiện tại: 78 503
  • Tổng lượt truy cập: 1515297
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang