Lượt xem: 324

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới năm 2022

Bám sát nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 23/8/2022; trong các ngày 01, 02 & 05/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thẩm định Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 16 về Văn hóa tại 03 xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình và xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh.

Công tác xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tập trung đầu tư xây dựng để kịp thời đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới năm 2022. Các Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, Thông tư số 05/2014/TTBVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quy mô xây dựng, diện tích khu thể thao, khuôn viên nhà văn hóa, quy hoạch sân vận động... đều đạt và vượt mức quy định. 

 Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho bà con  Nhân dân.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa được thực hiện tốt, đảm bảo nguyên tắc xét tặng danh hiệu văn hóa khách quan, công bằng, chính xác và công khai, thực hiện trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia. Việc bình xét công nhận “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” được thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tỷ lệ đạt “Thôn văn hóa” năm 2022 của các xã đều đạt tỷ lệ 100%.

  Lê Vân - Phòng QLVH & GĐ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 2753
  • Trong tuần: 20 957
  • Trong tháng: 78 522
  • Tất cả: 1328490
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang