Về việc điều chỉnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 (một phần hoặc toàn trình) trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình
Lượt xem: 1285
      Ngày 31/01/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông báo số 190/TB-SVHTTDL về việc không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (một phần và toàn trình) do các cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

    Tuy nhiên qua thực tiễn thực hiện, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có nghĩa vụ tài chính vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi. Nhiều tổ chức, cá nhân đã phối hợp thực hiện tốt việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính, đóng phí, lệ phí bằng hình thức trực tuyến. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, tổ chức vẫn còn thói quen nộp hồ sơ trực tiếp và không muốn thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến do tư tưởng đến nộp hồ sơ trực tiếp sẽ được giải quyết nhanh và chắc chắn hơn. Ngoài ra, vẫn còn nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin, khả năng  sử dụng, cập nhật internet còn thấp; chưa kể hệ thống mạng đôi khi chưa đảm bảo. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, trong thời gian này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và nộp phí, lệ phí bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến theo quy định hiện hành. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Hành chính công tỉnh quan tâm, chỉ đạo Bộ phận “Một cửa” tăng cường công tác hướng dẫn, vận động, khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia nộp hồ sơ mức độ 3, 4 và nộp phí, lệ phí các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến nhằm nâng cao tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến năm 2023 đã được đề ra tại Kế hoạch số 4344/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Thuận quy định tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt tối thiểu 35% và tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 10% trở lên.

    Trong thời gian tới, nhằm thay đổi thói quen của tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính, dần dần từ bỏ hình thức nộp hồ sơ trực tiếp và nâng chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện để triển khai thực hiện thí điểm tại Trung tâm hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh quy định bắt buộc các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến một phần hoặc toàn trình (không tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tiếp). Sau khi được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt, Sở sẽ phối hợp với Bộ phận Một cửa quyết liệt trong việc tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định. 

   Đồng thời, nhằm đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ tham gia dịch vụ công trực tuyến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn Sở, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân không có các điều kiện, thiết bị (máy tính, máy scan, máy in màu, ) liên hệ trực tiếp đến Trung tâm hành chính công tại Bộ phận Một cửa của cấp tỉnh và huyện để được hỗ trợ.

Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 597
  • Trong tuần: 8 719
  • Tháng hiện tại: 53 679
  • Tổng lượt truy cập: 1707082
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang