Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023
Lượt xem: 221
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích; làm tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt, có hiệu quả công tác kiểm soát xung đột lợi ích và tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác kiểm soát xung đột lợi ích và phòng, chống tham nhũng.

    Ngày 15/8/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 2336/KH-SVHTTDL về kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023.

    Theo đó, Kế hoạch gắn với các nội dung như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện các giải pháp phòng, ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích; trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát xung đột lợi ích; biện pháp xử lý xung đột lợi ích.

    Yêu cầu việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát xung đột lợi ích song song với công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi, dấu hiệu xác định có xung đột lợi ích; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng và các quy định của pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về kiểm soát xung đột lợi ích; tăng cường kiểm tra trách nhiệm, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện các hành vi, dấu hiệu về xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn; kết hợp công tác phòng, chống tham nhũng với thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan Sở để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa; nâng cao trách nhiệm, tính chuyên nghiệp gắn với hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức.

      Đính kèm Kế hoạch: 

 

N.Hoàng

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang