Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024
Lượt xem: 96
        Ngày 08/5/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 1231/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024.

    Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc. Tăng cường hiệu quả việc thực thi quy định về môi trường không khói thuốc, cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá. Tiếp tục nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của thuốc cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá  và nhân rộng việc thực hiện các mô hình môi trường không khói thuốc tại Bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức để phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể.

    Kế hoạch gắn với các nội dung cụ thể như:

    - Tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên truyền hình.

    - Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

   - Tổ chức tập huấn công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ cấp huyện, xã, thôn.

    - Tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá .

    - Giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

    - Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá .

    - Truyền thông về Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các sự kiện thể dục thể thao quần chúng cấp quốc gia.

    - Truyền thông về Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong năm Du lịch Quốc gia 2024 tại Điện Biên.

    - Tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo, tập huấn do Quỹ phòng, chống tác hại  thuốc lá tổ chức.

     Quyết định: 

     Kế hoạch: 

N.Hoàng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang