Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 65
        Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong thời gian tới; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 122/SVHTTDL-TTr ngày 14/5/2024.

    Theo đó, một số nội dung chính trong việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh như:

    - Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

    - Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo nhằm đảm bảo việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

    - Chú trọng thực hiện đầy đủ công tác tiếp công dân, thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định; việc lập sổ tiếp công dân, việc ghi chép, cập nhật thông tin vào sổ tiếp công dân phải thể hiện đầy đủ kết quả tiếp công dân theo đúng biểu mẫu hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết nơi tiếp công dân đảm bảo để công dân liên hệ thuận tiện; ban hành, niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân và lịch tiếp công dân theo đúng quy định.

    - Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng, gây phức tạp về an ninh, trật tự; chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

    - Bố trí công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, am hiểu thực tế, có khả năng giải thích pháp luật và vận động, thuyết phục công dân làm nhiệm vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

    - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

N.Hoàng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang