Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Lượt xem: 186
         Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3152/SVHTTDL-TTr ngày 27/10/2023.

    Theo đó, yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung nêu tại Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (gọi tắt là PCTN, TC, LP) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; đặc biệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức, văn hóa công sở, nhất là Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo quy định nêu tại Chỉ thi ̣số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

    Giao Thanh tra Sở định kỳ hàng năm, tiến hành thanh tra việc thực hiện công tác PCTN, TC, LP đối với các đơn vị trực thuộc Sở; trong đó cần tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Tài chính, đầu tư công, công tác cán bộ, việc thực hiện chế độ tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập…Quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực phải kịp thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình thanh tra, kiểm tra.

    Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thay thế các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII): Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 18/5/2013 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

    Đính kèm Công văn số 3152/SVHTTDL ngày 27/10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

N.Hoàng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang