Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 139
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3034/SVHTTDL-TTr ngày 07/10/2023.

    Theo đó, yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ; đồng thời, phố biến đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, dịch vụ lưu trú thuộc phạm vi quản lý của ngành, nhất là những người trực tiếp được giao quản lý và sử dụng con dấu, người kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và công tác quản lý, sử dụng con dấu, sử dụng pháo.

    Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, dịch vụ lưu trú gắn với việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về an ninh, trật tự.

    Đính kèm Công văn: 

N.Hoàng

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang