Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 40
           Ngày 09/5/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Bộ tiêu chí áp dụng đối với 18 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận và 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

    Tổng điểm Bộ tiêu chí đánh giá sở, ngành, cấp huyện là 100 điểm, trong đó: Đánh giá qua kết quả thực hiện: 75 điểm; khảo sát cán bộ, công chức đánh giá về thực hiện Cải cách hành chính: 15 điểm; khảo sát độc lập người dân, tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 10 điểm. Chỉ số chung về đánh giá, xếp loại là tỷ lệ % điểm số đạt được so với điểm chuẩn tối đa, căn cứ xếp loại như sau: Xếp loại Tốt: Có chỉ số chung đạt từ 80% trở lên; xếp loại Khá: Có chỉ số chung đạt từ 65% đến dưới 80%; xếp loại Trung bình: Có chỉ số chung đạt từ 50% đến dưới 65%; xếp loại Kém: Có chỉ số chung đạt dưới 50%.

    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc và hàng năm phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng Kế hoạch khảo sát, điều tra xã hội học lấy ý kiến cán bộ, công chức và khảo sát độc lập người dân, doanh nghiệp để phục vụ đánh giá nội dung có liên quan chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và triển khai cập nhật Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định này trên phần mềm đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính hàng năm được triển khai.        

Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang