Lượt xem: 96

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

           Ngày 08/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 3133/SVHTTDL-VP gửi các đơn vị trong toàn Ngành về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

    Theo đó, thực hiện Công văn số 4052/UBND-TTTT ngày 28/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam và để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đáp ứng được yêu cầu ứng phó chủ động từ sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các cuộc tấn công mạng: 

    - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở quán triệt nguyên tắc “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng”. 

    - Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nếu lơ là trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại đơn vị.

    - Hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải chuyển từ bị động sang chủ động, bao gồm: chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 01 lần/6 tháng. 

    - Nghiêm túc thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh báo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của các cơ quan chức năng. Chủ động theo dõi, phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý, khắc phục và thực hiện các quy định về báo cáo sự cố an toàn thông tin mạng. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dùng cuối để nâng cao ý thức cảnh giác đối với các cuộc tấn công mạng. 

   Bộ phận phụ trách công tác an toàn thông tin mạng của Sở và các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên: làm đầu mối tiếp nhận, quản lý sự cố; ứng cứu, xử lý sự cố và săn lùng mối nguy hại; nghiên cứu, theo dõi các nguy cơ tấn công mạng, thông tin về lỗ hổng, điểm yếu; luyện tập các kỹ năng bảo vệ hệ thống thông tin và tham gia các chương trình huấn luyện, diễn tập do các cơ quan chức năng tổ chức.

Văn phòng Sở

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 2002
  • Trong tuần: 16 462
  • Trong tháng: 60 354
  • Tất cả: 1215715
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang