Lượt xem: 172

Triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2752/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2022 ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa, năm thứ nhất (2022 - 2023).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2752/QĐ-BVHTTDL ngày 31/10/2022 ban hành Kế hoạch triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa, năm thứ nhất (2022 - 2023).

Theo đó, Kế hoạch nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Tăng cường sự phối hợp giữa Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và Ngành giáo dục và đào tạo trong công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dũng cảm kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ý thức giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc cho thế hệ trẻ; Rèn luyện tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người - yếu tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Kế hoạch sẽ triển khai trên toàn quốc, năm 2022 - 2023 với một số nội dung như: Triển khai mô hình "Câu lạc bộ em yêu lịch sử", "Giờ học lịch sử" tại các bảo tàng cấp tỉnh, thời gian từ tháng 01-5/2023, áp dụng tại tất cả các bảo tàng cấp tỉnh (phù hợp với điều kiện thực tế của từng bảo tàng); Triển khai thí điểm mô hình "Giờ học lịch sử online" tại một số bảo tàng cấp tỉnh, thời gian từ tháng 3-7/2023, áp dụng tại một số bảo tàng cấp tỉnh (có đủ điều kiện cả về nhân lực và hạ tầng kỹ thuật, công nghệ)…

Việc triển khai Kế hoạch phải phù hợp với định hướng chung đối với các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch và Ngành giáo dục và đào tạo.

File Kế hoạch: KE%20HOACH%202752.pdf

File Quyết định: QUYET%20DINH%202752.pdf

                                                                                                N.Hoàng

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 2020
  • Trong tuần: 16 480
  • Trong tháng: 60 372
  • Tất cả: 1215733
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang