Lượt xem: 433

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

       Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTG lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

    Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

    Ngày 14/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận (tại Quyết định số 1902/QĐ- UBND). Ngày Chuyển đổi số của tỉnh được tổ chức hàng năm nhằm: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia của tỉnh, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. 

    - Cổng Thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia, có địa chỉ truy cập: http://dx.gov.vn/

    Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia: 

    - Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận, có địa chỉ truy cập: 

     https://chuyendoiso.binhthuan.gov.vn/ 

     Bộ nhận diện Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận:

Văn phòng Sở

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 2143
  • Trong tuần: 16 603
  • Trong tháng: 60 495
  • Tất cả: 1215856
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang