Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Lượt xem: 1085
Ban chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 3032/KH-BCĐ ngày 18/8/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ cơ sở; tổ chức tập trung, đồng loạt, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận cao của xã hội, tránh hình thức, phô trương; quan tâm chú trọng các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, đảm bảo có sự phối hợp, tích cực tham gia của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp, gồm:

1- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phong trào phòng, chống ma túy.

2- Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình.

3- Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức như văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao… trên các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp.

4- Tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, hậu quả của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung vào các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”…

5- Tăng cường chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy.

6- Tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị quyết, các buổi họp cơ quan.

7- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. 8- Phát động phong trào toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự giác tham gia các hoạt động thiết thực "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6".

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị để tổ chức thực hiện./.

Đính kèm: kế hoạch số 3023/KH-BCĐ ngày 18/8/2020.

Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang