Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 1473

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tư gồm 10 điều và 02 Phụ lục, trong đó: Phụ Lục 1:  Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản; Phụ lục 2: Mẫu thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tư hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản,  được chấm theo thang điểm 100, gồm:

1. Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá: gồm 5 tiêu chí, với mức điểm tối đa: 23 điểm.

2. Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: gồm 06 tiêu chí với mức điểm tối đa: 22 điểm.

3. Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: gồm 08 tiêu chí, với mức điểm tối đa 45 điểm.

4. Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: gồm 03 tiêu chí, với mức điểm tối đa 05 điểm.

5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố (điều kiện bắt buộc để được lựa chọn).

6. Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định, với mức điểm tối đa 05 điểm .

Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I Thông tư 02/2022/TT-BTP. Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bên cạnh đó Thông tư còn quy định về việc thông báo, hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản; trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá và nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022.

Lê Minh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang