Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 215
       Nhằm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 31/5/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Kế hoạch số 1497/KH-SVHTTDL.

    Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung tác phẩm làm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ Nhân dân; sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác hệ trọng này. Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan.

    Kế hoạch gắn với một số nội dung cụ thể như sau:

   Hình thức tổ chức: Căn cứ tình hình thực tiễn, Thủ trưởng các phòng, đơn vị phối hợp với Bí thư Chi bộ tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung cốt lõi của tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoat chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ gắn với thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

   Thời gian tổ chức: Triển khai đợt sinh hoạt ngay trong tháng 6/2023 và được tổ chức thường xuyên cho đến lúc sơ kết vào tháng 11/2025, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)…

  Tài liệu sinh hoạt: Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tài liệu Hỏi - đáp những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

    Kế hoạch: Tải về

 

N.Hoàng

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang